Waar staan wij voor?

ONZE VISIE

title-samen
title-talent
title-kanjers
title-creatief

Op OBS Mozaïek vinden we ieder kind uniek in zijn aanleg en talenten. We vinden dat de kinderen hun aanleg en talenten op hun eigen wijze moeten kunnen ontwikkelen. We maken graag gebruik van de nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen en gaan uit van een growth mindset.

We richten daarom de leeromgeving zo in dat kinderen zich uitgedaagd voelen om te leren en we maken leren zichtbaar. We willen kinderen laten ervaren dat er vaak meerdere manieren zijn om tot oplossingen te komen. Je kan samen met anderen of zelfstandig leren en creëren .  Wij willen de kinderen léren leren en we willen dat kinderen leren om helder en onafhankelijk te denken. Kinderen zijn actief en nemen verantwoordelijkheid in wat ze kunnen en willen leren. Wij bieden hen daarvoor een inspirerende en uitdagende leeromgeving.

Het kan zijn dat je iets nog niet weet………….maar morgen wel.

Fouten maken mag; daar leer je van!