Schooltijden

Mozaïek werkt volgens het 5 gelijke dagen model.

Dit betekent dat alle leerlingen (groep 1 t/m 8) elke dag naar school gaan van:

08:30 t/m 14:00 uur

Uitgangspunten van het continurooster:

  • Kinderen zorgen voor hun eigen lunch
  • De groepsleerkracht is in zijn/haar groep tijdens de lunch
  • Er is voldoende ruimte voor beweging tijdens de lunchpauze


Elke schooldag begint 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Om 8:20 gaan de deuren open.

Wilt u wanneer uw kind ziek is tussen 8.00 u en 8.15 uur uw kind ziek melden?

Lekker buiten leren in het gras.

Welke ingang gebruiken we?

Ons gebouw kent vele in- en uitgangen. Per twee lokalen is er een eigen entree. Voor alle groepen zullen de deuren om 8.20 uur geopend worden voor de “inloop”.  We willen met de inloop een soepele overgang van huis naar school bewerkstelligen, waarbij sociale contacten en zelfstandig bezig zijn met zelfgekozen werk of spelmaterialen centraal staan. Voor alle groepen kunt u altijd na schooltijd even binnenlopen om werk van uw kind te bekijken. Bij sommige activiteiten kunnen de schooltijden afwijkend zijn. Deze wijzigingen worden van te voren bekend gemaakt.

mozaiek-inloopochtend