over onze school

ONZE SCHOOLTIJDEN

Mozaïek werkt volgens het 5 gelijke dagen model.

Dit betekent dat alle leerlingen (groep 1 t/m 8) elke dag naar school gaan van:

08:30 t/m 14:00 uur

Uitgangspunten van het continurooster:

  • Kinderen zorgen voor hun eigen lunch
  • De groepsleerkracht is in zijn/haar groep tijdens de lunch
  • Er is voldoende ruimte voor beweging tijdens de lunchpauze

Elke schooldag begint 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. Ouders mogen de kinderen tot in het klaslokaal brengen. Dat vergemakkelijkt, zeker voor jonge kinderen, de overgang van huis naar school.

Wilt u wanneer uw kind ziek is tussen 8.00 u en 8.15 uur uw kind ziek melden?

Lekker buiten leren

Welke ingang gebruiken we?

Ons gebouw kent vele in- en uitgangen. Per twee lokalen is er een eigen entree. Voor alle groepen zullen de deuren om 8.15 uur geopend worden voor de “inloop”.  We willen met de inloop een soepele overgang van huis naar school bewerkstelligen, waarbij sociale contacten en zelfstandig bezig zijn met zelfgekozen werk of spelmaterialen centraal staan. Voor alle groepen kunt u altijd na schooltijd even binnenlopen om werk van uw kind te bekijken. Bij sommige activiteiten kunnen de schooltijden afwijkend zijn. Deze wijzigingen worden van te voren bekend gemaakt.

 

Inloopochtend

Twee keer per jaar organiseren we een inloop ochtend. Het is dan mogelijk om een tijdje in de klas van uw zoon of dochter aanwezig te zijn. In feite is het dan mogelijk om een ‘gewone’ les mee te maken of mee te doen. De data van deze ochtenden zijn te vinden in de kalender.

mozaiek-inloopochtend