Ouderraad

Wat doet de ouderraad

In onze ouderraad zitten enthousiaste ouders die op vrijwillige basis het schooljaar voor de kinderen veraangenamen met leuke activiteiten. Het gaat dan om activiteiten die niet meer zijn weg te denken uit het schoolbeeld en buiten het directe lesprogramma vallen, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en Kerst op school, het schoolreisje, een schoolfeest en de sportdag. Deze activiteiten worden door de ouderraad, samen met teamleden, georganiseerd en worden gefinancierd uit de (vrijwillige) ouderbijdrage. Deze wordt elk schooljaar per kind door de ouderraad geïnd. Jaarlijks wordt de hoogte van deze bijdrage vastgesteld in samenspraak met de Medezeggenschapsraad, als vertegenwoordiging van de ouders. Ouders, die onze school bezoeken, geven daarmee aan hiermee akkoord te gaan.

De ouderraad kan op alle fronten altijd hulp gebruiken. Wilt u meer informatie? Stuur gerust een mail naar or@obsmozaiek.nl.