Ons Daltononderwijs

Mozaïek is een Daltonschool. In het Daltononderwijs staat alles in het teken van het eigenaarschap van de leerling. De leerlingen werken zelfstandig en in kleine groepjes. Naast het reguliere rekenen, taal en spelling worden de kinderen begeleid in het inplannen van taken, het organiseren van een werkomgeving en het evalueren van eigen werk.

Wat onze school anders maakt dan andere scholen, is dat wij werken met verschillende soorten instructies, namelijk:

  • instructies die voor de hele klas verplicht zijn;
  • instructies die voor een selectie van leerlingen verplicht zijn;
  • instructies die niet verplicht zijn (kinderen mogen dan zelf afwegen of ze de instructie volgen).

Die laatste gebeurt bijvoorbeeld bij onderwerpen waar al een keer instructie over is gegeven. Op het bord en/of het takenblad is voor elke dag aangegeven hoe laat een instructiemoment is.

Leerproces

Door leerlingen zelf te laten kiezen wat voor hun (leerproces) belangrijk is,  krijgen zij meer inzicht in hun eigen kunnen en wordt het eigenaarschap vergroot. Wanneer een leerling moeite heeft met een van de bovenstaande vaardigheden, zal de leerkracht in een coachende rol de leerling helpen bij het maken van de keuzes zodat de leerresultaten geborgd blijven.

Op Mozaïek hebben we de focus op differentiatie. Dit betekent dat de leerlingen voor rekenen, spelling, taal en de Daltonvaardigheden een gepersonaliseerd aanbod krijgen. Hierdoor worden leerlingen gemotiveerder en werken ze altijd actief aan hun eigen ontwikkeling. Wanneer de leerling en/of leerkracht merkt dat er in dit aanbod een aanpassing gedaan zou moeten worden, is dat zo geregeld. Er is veel overleg tussen leerling en leerkracht waardoor de leerlingen een groot aandeel krijgen in hun eigen leerproces.

Om dit gedifferentieerde onderwijs aanbod mogelijk te maken brengen wij aan het begin van het jaar de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart. Daarbij passen wij het onderwijsaanbod op individueel niveau aan. Dit vertaalt zich onder andere naar de takenbladen. Iedere leerling bewandelt zo (deels) zijn eigen leerroute. We houden de resultaten bij en passen de leerroute aan indien nodig.

Onze collega’s Erik en Stefan vertellen meer in een mooi interview over ons onderwijs.