Kennismaken

Kennismaken

Wanneer uw kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Voordat het zover is neemt de leerkracht van zijn of haar groep contact met u op om afspraken te maken over de vijf wenochtenden en het intakegesprek. 

Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid besproken hoe het met uw kind gaat en hoe we de start op school zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Tijdens de laatste vier schoolweken voor de zomer doen we dit niet. Dit is vaak een onrustige periode met veel activiteiten en volle kleutergroepen. 

Het wennen kan dan beter na de zomer beginnen. Wel nodigen we de kinderen uit voor de zogenaamde doorschuifmiddag aan het einde van het schooljaar, waarin de kinderen kennis maken met hun nieuwe groep.