Daltonschool van binnenuit

Corona heeft niet alleen maar voor ellende gezorgd. Op openbare basisschool Mozaïek in Doetinchem zorgden de maatregelen ervoor dat lopende ontwikkelingen in een stroomversnelling kwamen. Het Mozaïek is daardoor nu officieel Daltonschool. Erik Keijser en Stefan Bus, leerkrachten op deze basisschool, vertellen hoe dat zo gekomen is en wat corona daarmee te maken heeft.

Op het Mozaïek werd klassikaal lesgegeven.
Alle leerlingen volgden op dezelfde tijd dezelfde instructie. Vervolgens gingen kinderen aan de slag met het werk. Wie klaar was, kon even iets voor zichzelf doen tot de volgende les. Erik: ‘Dat voelde niet lekker. Sommige kinderen kregen het werk helemaal niet af, terwijl anderen in een kwartier klaar waren. We waren druk bezig alle kinderen ‘erbij’ te houden en alle vakken aan bod te laten komen.’

LOCKDOWN
In de eerste lockdown bleek dat sommige kinderen thuis erg vlot klaar waren met het schoolwerk en veel dingen zelfstandig konden. Stefan en Erik gingen hier, eenmaal terug op school, mee aan de slag: ‘Ze moeten goede instructie krijgen bij nieuwe lesstof, maar er worden natuurlijk ook veel dingen herhaald om kennis in te laten slijpen. Dat kunnen ze prima zelf. We begonnen met magneetjes op het bord bij onze planning. Een groen magneetje betekende dat de kinderen die les zelfstandig mochten maken.’ Dit beviel zo goed, dat Erik en Stefan de zelfstandige lessen op een weektaak gingen aangeven. De kinderen konden hiermee zelf beslissen welke lessen ze op welke dag wilden doen. ‘We merkten al snel dat onze leerlingen gemotiveerder en zelfstandiger werden.’ Wanneer een aantal kinderen zelfstandig vooruit kan, geeft dat de leerkracht tijd en ruimte om met kleine groepjes of individuele leerlingen aan de slag te gaan. Kinderen die net wat meer instructie of juist extra uitdaging nodig hebben, komen veel beter aan bod.

VERDER ONTWIKKELEN
‘Toen de tweede lockdown in zicht kwam, was het voor ons een stuk makkelijker organiseren. Kinderen waren al meer gewend aan zelfstandigheid en wij

waren inmiddels gewend goed in kaart te brengen wat zelfstandig kon en wat niet.’ Collega’s, directeur en intern begeleider waren geïnteresseerd. Er werd een middag georganiseerd om als team samen te kijken naar hoe het onderwijs efficiënter ingericht zou kunnen worden en om zaken op elkaar af te stemmen. ‘Toen kwamen we er samen achter: wat wij aan het doen zijn, is Daltononderwijs!
We besloten om ons als Daltonschool te laten certificeren. Door de opleiding te volgen en de certificering te halen, worden de kwaliteit en voortgang van de school geborgd. De begeleiding van de Daltonorganisatie zorgt ervoor dat de

‘We merkten al snel dat onze
leerlingen gemotiveerder en
zelfstandiger werden.’

school op alle punten voldoet aan de eisen die aan Daltononderwijs hangen. Eenmaal in de opleiding blijkt het Mozaïek op eigen kracht al veel slagen te hebben gemaakt die nodig zijn voor certificering. Het was een mooie opsteker voor het team om te merken dat ze samen al zoveel bereikt hadden.

WAT LEVERT HET OP?
Een mooie ideologie is leuk, maar levert het ook wat op? ‘Zeker! Het leerlingvolgsysteem liet zien dat kinderen meer gegroeid waren dan dat de verwachting was. Maar naast de toetsgegevens zien we dat kinderen zelfstandiger en gemotiveerder zijn geworden, dat we meer tijd en ruimte hebben om in te gaan op wat echt belangrijk is. Voor onszelf als leerkrachten is het werk ook veel interessanter en dynamischer geworden. We zijn telkens op zoek

naar wat nog beter kan en genieten ondertussen van de dingen die al goed gaan. Het is zo gaaf om dit samen neer te zetten!’ Erik voegt daaraan toe: ‘Ik gun ieder kind zo’n basisschool. Als ik in de buurt zou wonen, zou ik mijn eigen kinderen hier meteen aanmelden.’ Doordat leerkrachten meer tijd en ruimte kregen, konden ze ook meer aandacht geven aan kinderen die juist wat meer aankunnen. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat het Mozaïek vanaf december 2022 ook aspirant Begaafdheids ProfielSchool is. Dit houdt in dat de school voldoet aan het keurmerk van de vereniging en kwalitatief goed onderwijs verzorgt voor (hoog) begaafde leerlingen. ‘Belangrijk voor ons is: wat vinden de kinderen? Als het niet werkt, doen we het niet. We hebben stappen durven zetten, dingen uitgeprobeerd, weloverwogen keuzes gemaakt en geëvalueerd met elkaar én met de kinderen. Daardoor zijn hier mooie dingen gebeurd!’