Begaafdheidsprofielschool

Mozaïek streeft voor alle kinderen een brede ontwikkeling na. Dat op zich is niet zo bijzonder, een brede ontwikkeling gunt elke school zijn leerlingen. Wat maakt Mozaïek hierin dan anders?

Onze school kent een jarenlange traditie van specifieke begeleiding voor (hoog)begaafde leerlingen. Ervaringen elders met hoogbegaafde leerlingen die door onderpresteren in een negatieve spiraal terechtkomen, tonen overduidelijk aan dat passend onderwijs en gerichte begeleiding ook voor deze categorie leerlingen een maatschappelijke noodzaak is. Hoogbegaafde leerlingen worden in de school geaccepteerd en krijgen ruimte voor een op hun behoefte samengesteld programma.

De hoogbegaafde leerlingen leren we uitdagingen aan te gaan die passen bij hun manier van denken. Door moeilijke opdrachten te doen leren ze ook dat niet alles vanzelf gaat en dat ze zich moeten inspannen om hun doel te bereiken.

Naast het zelfstandig werken is er ook veel aandacht voor het werken en spelen in groepjes. Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet je kunnen samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Zo leren kinderen naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben. Om peers te ontmoeten kunnen kinderen deelnemen aan de externe verrijkingsklas van IJsselgraaf.
We hebben een doe- en denklab waar kinderen uitdagende opdrachten kunnen uitvoeren. Dit zijn gevarieerde opdrachten die de ontwikkeling van verschillende talenten/vaardigheden stimuleren. Deze opdrachten staan structureel op het takenblad.

Vereniging BPS

Onze school is aangesloten bij de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen (BPS). Dit is een netwerk van 54 scholen met expertise op het gebied van onderwijs aan en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Deze scholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een flexibele begeleiding aan hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen.