Aanmelden

Wanneer u onlangs een rondleiding heeft gehad bij ons op school, heeft u van alles gehoord en gezien over ons onderwijs, de sfeer en onze speerpunten. Op deze website en op scholenopdekaart.nl kunt u het een en ander nog eens nalezen. Tijdens uw bezoek heeft u van ons een ouderkalender met informatie en een aanmeldformulier meegekregen. Deze kunt u ook hier downloaden, invullen en mailen aan info@obsmozaiek.nl

Graag tot ziens op obs het Mozaïek!