Play Video

Dé Daltonschool i.o. van Doetinchem

Leerlingen die bij ons van school gaan, staan met beide benen op de grond en durven te dromen. Ze hebben veel geleerd en het vertrouwen dat ze nog veel meer kunnen leren. Zij kunnen vriendschappen aangaan, dragen zorg voor hun omgeving en laten anderen in hun waarde. Zij kennen hun kwaliteiten en gaan een uitdaging niet uit de weg. Ze kunnen spelen, leren en denken na. Ze hebben vertrouwen in hun toekomst.

Om dit te bereiken werken wij op school met het Daltonidee, vanuit de kernwaarden zelfstandigheid, vrijheid & verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. 

Met de kernvakken rekenen, lezen en taal geven we de kinderen de sterke basis voor hun volgende stap in hun schoolloopbaan. Vanuit deze basis kunnen we hen (kritisch) leren denken in een wereld waar zoveel informatie en meningen op ons afkomen. 

Het kunnen reguleren van je denken, je motivatie en gedrag draagt bij aan het doelgericht werken aan een taak en het nemen van verantwoordelijkheid hiervoor. 

We leren kinderen op verantwoorde wijze het heft in eigen handen te nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften te volgen.

Vrijheid / verantwoordelijkheid

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het daltononderwijs ziet een mens als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van haar/zijn keuzes ook zelf de verantwoordelijkheid draagt. Voorwaarde is dat er samen duidelijke en algemeen aanvaardbare afspraken worden gemaakt over de grenzen van deze vrijheid.  Alleen door verantwoordelijkheid te geven kan verantwoordelijkheid worden geleerd.

Het kan zijn dat je iets nu nog niet weet, maar morgen wel!