Leerlingen die bij ons van school gaan, staan met beide benen op de grond en durven te dromen. Ze hebben veel geleerd en het vertrouwen dat ze nog veel meer kunnen leren. Zij kunnen vriendschappen aangaan, dragen zorg voor hun omgeving en laten anderen in hun waarde. Zij kennen hun talenten en gaan een uitdaging niet uit de weg. Ze kunnen spelen, leren en denken na. Ze hebben vertrouwen in hun toekomst.

We maken op school gebruik van Kanjertraining zodat we actief werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief en respectvol over zichzelf en een ander leert denken. Kinderen krijgen handvatten in sociale situaties en ze worden zich bewust van de gevolgen van hun gedrag en wijze van communiceren. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en van de leerkrachten.  Kanjerafspraken gelden voor iedereen! Met de lessen uit de Gelukskoffer leren we kinderen hoe zij hun eigen duurzame geluk kunnen vergroten en bijdragen aan dat van een ander.

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen en om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Om deze vaardigheid te oefenen zetten we Coöperatief Leren tijdens onze lessen in. Elk kind heeft hierbij een eigen bijdrage. Zo werken we samen aan een optimale ontwikkeling van de kinderen. Bewegen is onmisbaar en gezond voor je lijf en je brein. Met Bewegend Leren zorgen we voor afwisseling en beweging , waardoor het onthouden van bijvoorbeeld tafels en spelling makkelijker gaat.

"MOZAÏEK IS EEN KANJERSCHOOL"

Op obs Mozaïek vinden we ieder kind uniek in zijn aanleg en talenten. We vinden dat de kinderen dit op hun eigen wijze moeten kunnen ontwikkelen. Wij willen de kinderen léren leren en ze stimuleren om helder en kritisch te denken. Kinderen zijn actief en nemen verantwoordelijkheid voor wat ze kunnen en willen onderzoeken.  De leerkracht heeft heel duidelijk een voorbeeldfunctie. Leren (leren) verdient daarom een krachtige instructie waarbij o.a. bewegend leren wordt ingezet. We maken gebruik van de nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen en gaan uit van een growth mindset.  Kinderen ervaren dat er meerdere manieren zijn om tot een oplossing te komen.  We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de ‘echte’ wereld. Regelmatig werken we met thema’s die ieder jaar terugkomen, zoals ‘Jouw verhaal, mijn verhaal’, ‘De rechten van het kind’ en ‘Vrijheid’. We stimuleren een gezonde en duurzame levenshouding.

 

Een rijke leeromging
Goede inzet van ICT
Krachtige instructie
Previous
Next

Het kan zijn dat je iets nu nog niet weet, maar morgen wel!

Mogen we ons voorstellen?

Onze organisatie

Ons team
mr-mozaiek-2021-index-1
Medezeggenschap
Ouderraad

Na schooltijd?

Kinderopvang en BSO

Kinderopvang HumanKind Kleurrijk en BSO De Bonte Koe….

BSO De Bonte Koe

Willy Brandplein 12
7007 LA Doetinchem
0314 333 892

BSO de Bonte Koe is gelegen naast basisschool OBS Mozaïek. De Bonte Koe heeft een ruim opgezet gebouw tot haar beschikking. De locatie ligt in een groene omgeving. De jongste kinderen kunnen hier opgevangen worden. Voor de oudere kinderen is een prachtige ruimte locatie bij VIOD.

Een aantal kenmerken:

  • Samenwerking met (sport)vereniging
  • Sport workshops van sportcoach
  • Halen en brengen van kinderen voor VV Viod trainingen
  • Gezonde voeding
  • Kinderdagverblijf en BSO op één adres
  • Lekker buitenspelen
  • Uitdagende activiteiten
graphic-flowers