openbare basisschool

OBS MOZAÏEK

Op obs Mozaïek vormen de kinderen, leerkrachten en ouders samen een kleurrijk geheel. Je mag zijn wie je bent. Je gebruikt je eigen unieke talent en creativiteit. Je leert leren en dat mag je laten zien. Je neemt verantwoordelijkheid en hebt plezier. Je leert in een betekenisvolle en rijke leeromgeving. We hebben op obs Mozaïek veel aandacht voor lezen, taal, spelling en rekenen en geven onze kinderen daarmee een stevige basis. Samen vormen we een verrassend geheel; een mozaïek!

We maken op school gebruik van Kanjertraining zodat we actief werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief en respectvol over zichzelf en een ander leert denken. Kinderen krijgen handvatten in sociale situaties en ze worden zich bewust van de gevolgen van hun gedrag en wijze van communiceren. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en van de leerkrachten.  Kanjerafspraken gelden voor iedereen!

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen en om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Om deze vaardigheid te oefenen zetten we Coöperatief Leren tijdens onze lessen in. Elk kind heeft hierbij een eigen bijdrage. Zo werken we samen aan een optimale ontwikkeling van de kinderen.

"MOZAÏEK IS EEN

Op obs Mozaïek vinden we ieder kind uniek in zijn aanleg en talenten. We vinden dat de kinderen dit op hun eigen wijze moeten kunnen ontwikkelen. Wij willen de kinderen léren leren en ze stimuleren om helder en kritisch te denken. Kinderen zijn actief en nemen verantwoordelijkheid voor wat ze kunnen en willen onderzoeken.  De leerkracht heeft heel duidelijk een voorbeeldfunctie. Leren (leren) verdient daarom een krachtige instructie waarbij o.a. bewegend leren wordt ingezet. We maken gebruik van de nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen en gaan uit van een growth mindset.  Kinderen ervaren dat er meerdere manieren zijn om tot een oplossing te komen.  We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de ‘echte’ wereld. We werken thematisch zodat er verbinding ontstaat tussen de vakgebieden.


Een rijke leeromging
Goede inzet van ICT
Krachtige instructie
Previous
Next

Wij bieden een inspirerende, uitdagende en toekomstgerichte leeromgeving.  Deze richten we binnen en buiten zo in dat kinderen zich uitgedaagd voelen om te leren. Daarbij stimuleren we een gezonde en duurzame levenshouding. We zetten ICT-middelen en vaardigheden doelbewust en verantwoord in.

In de nabije toekomst willen we ons onderwijs in de Engelse taal versterken.

Het kan zijn dat je iets nu nog niet weet,

Mogen we ons voorstellen?

Onze organisatie

Ons team
Medezeggenschap
Ouderraad

Na schooltijd?

Kinderopvang en BSO

Kinderopvang HumanKind Kleurrijk en BSO De Bonte Koe….

BSO De Bonte Koe

Willy Brandplein 12
7007 LA Doetinchem
0314 333 892

BSO de Bonte Koe is gelegen naast basisschool OBS Mozaïek. De Bonte Koe heeft een ruim opgezet gebouw tot haar beschikking. De locatie ligt in een groene omgeving. De jongste kinderen kunnen hier opgevangen worden. Voor de oudere kinderen is een prachtige ruimte locatie bij VIOD.

Een aantal kenmerken:

  • Samenwerking met (sport)vereniging
  • Sport workshops van sportcoach
  • Halen en brengen van kinderen voor VV Viod trainingen
  • Gezonde voeding
  • Kinderdagverblijf en BSO op één adres
  • Lekker buitenspelen
  • Uitdagende activiteiten
graphic-flowers