OPENBARE BASISSCHOOL

MOZAÏEK

logo-mozaiek-title-notext
INFORMATIECONTACT
Welkom op de website van

OBS MOZAÏEK

logo-mozaiek-title-notext

Hartelijk welkom op de website van o.b.s. Mozaïek!

U vindt hier informatie en foto’s m.b.t. onze school.

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan maken wij graag een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding onder schooltijd.

Als u suggesties of opmerkingen heeft mail of bel ons gerust: [email protected]

Met vriendelijke groet,

Ton van Balveren (directeur).

004
Over onze school

Kwaliteit

logo-mozaiek-title-notext

Het is voor ouders van groot belang om te weten of de kwaliteit van de school goed is. Toch is dat behoorlijk lastig. De kwaliteit van de school wordt bepaald door veel verschillende zaken. Natuurlijk is het van groot belang dat kinderen veel leren en goede prestaties leveren. Om scholen alleen te meten naar de uitstroom van leerlingen zou niet helemaal eerlijk zijn. Eén en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van de schoolbevolking, daarbij is het belangrijk te weten wat er aan zorg voor de kinderen wordt gedaan (zie de Schoolgids van de locatie, hoofdstuk 5) om er voor te zorgen dat zij binnen hun mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen presteren!

Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen

Na het lezen van hoofdstuk 5 van de Schoolgids van uw locatie mag het duidelijk zijn geworden dat wij, als team van o.b.s Mozaïek, ons duidelijk wensen te profileren als school met veel zorg voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.
Cijfers over specifieke zorg kunt u op school opvragen

Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden

Zoals zoveel scholen neemt o.b.s. Mozaïek in groep 8 jaarlijks de Cito-eindtoets af. Dit is een genormeerde toets, die meet wat kinderen hebben geleerd op gebied van taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en maatschappijleer). Wij doen mee met taal, rekenen en informatieverwerking. Wanneer we de uitslagen van de Cito-eindtoets voor o.b.s. Mozaïek van de afgelopen vijf jaar vergelijken met de landelijke scores, dan zijn deze goed. De scores liggen boven het landelijk gemiddelde. De exacte cijfers kunt u op school opvragen.

OBS Mozaïek is een Kanjerschool

Over onze school

Algemene informatie

logo-mozaiek-title-notext

Schooltijden groep 1 t/m 8:

Het gelijke dagen model:

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur.

Verzuim:

In geval van afwezigheid van uw kind, ontvangen wij graag een telefoontje tussen 8.15- 8.30 uur. Telefoon( 0314) 365052.

Gezellige inloop

Tijdens inloopmomenten kunnen ouders een kijkje in de klas nemen.

Welke ingang gebruiken we?

Ons gebouw kent vele in- en uitgangen. Per twee lokalen is er een eigen entree. Voor alle groepen zullen de deuren om 8.15 uur geopend worden voor de zgn. “inloop”. U kunt uw kind dan bij de lokaaldeur afzetten. Het is niet de bedoeling dat de ouders ook de klas in gaan. Gaat uw kind voor het eerst naar groep 1, dan mag u uiteraard uw kind de eerste tijd naar de plaats brengen. De leerkracht maakt met u daarover afspraken. We willen met de inloop een soepele overgang van huis naar school bewerkstelligen, waarbij sociale contacten en zelfstandig bezig zijn met zelfgekozen werk of spelmaterialen centraal staan. Voor alle groepen kunt u altijd na schooltijd even binnenlopen om een “werkje” van uw kind te bekijken. Bij sommige activiteiten kunnen de schooltijden afwijkend zijn. Deze wijzigingen worden van te voren bekend gemaakt.

Het brengen en halen van groep 1 en 2

Natuurlijk kunt u uw kleuter tot in de klas komen brengen. Mocht u nog een boodschap door willen geven aan de leerkracht, dan is zij daar ook altijd in de buurt. Na schooltijd kunt u altijd nog even de klas binnenlopen om samen met uw kind iets te bekijken. Het is ook handig als u bij het halen van uw kind op een vaste plek staat, zodat uw kind u gemakkelijk kan vinden

Speciale activiteiten:

Komend  jaar geven wij speciale aandacht aan Kanjertraining. Dit is een erkend programma voor training op  sociaal-emotioneel gebied.

Tijdens de eerste schooldagen houden we introductiedagen, die bedoeld zijn om elkaar in de nieuwe situatie weer te leren kennen.

Mozaïeknieuws:

Ongeveer een keer in de vier weken verschijnt het Mozaïeknieuws. Hierin vindt u het laatste nieuws over onze school, met bijdragen van leerkrachten, leerlingen, ouderraad, medezeggenschapsraad . De nieuwsbrief wordt elektronisch verstuurd. Zorg ervoor dat veranderingen van uw e-mailadres bij school bekend is.

Prikbord:

Bij iedere entree hangt een prikbord. Hierop kunt u de laatste informatie vinden.

Actuele, dringende zaken communiceren we ook per e-mail.

Het is van belang dat wij altijd over uw juiste mailadres beschikken.

Contactavonden:

Tijdens de zogenaamde tien minutengesprekken wordt u uitgenodigd om het rapport van uw kind met de leerkracht te bespreken. Wij proberen het rooster altijd zo te maken, dat u zo weinig mogelijk wachttijd hebt, indien u meerdere gesprekken heeft. Is het rooster klaar, dan gaan wij daar niet meer in schuiven. Ouders die (onverwacht) niet kunnen, wordt altijd de mogelijkheid geboden om buiten de gespreksavonden een andere afspraak te maken.Overigens zijn ouders die zelf behoefte hebben aan een gesprek altijd ( op afspraak) welkom. De adviesgesprekken voor groep 8 zijn nog niet ingepland, evenals de voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. U krijgt hierover tijdens de algemene voorlichtingsavond meer informatie.

Lekker buiten leren in het gras

Mogen wij ons voorstellen?

Onze organisatie

logo-mozaiek-title-notext
mozaiek-teamfoto-2015-2016

Het team

mr-obs-mzoaiek-16-17

Medezeggenschap

mozaiek ouderraad-2014-2015

Ouderraad

X